Nieuw Greenpoint tankstation met duurzame brandstoffen in Haps

Bron: Van Kessel Olie

In Haps nabij de afslag van de A73 kunnen met ingang van 10 februari 2020 duurzame brandstoffen worden getankt bij het nieuwe Greenpoint tankstation. Naast conventionele diesel en benzine biedt Greenpoint ook 2 CO2-neutrale alternatieven aan, zoals TRAXX Zero en de fossielvrije HVO diesel. Greenpoint is een tankconcept van Van Kessel Olie dat fors inzet op het beschikbaar maken van duurzame brandstoffen binnen de huidige energietransitie.

Duurzame dieselalternatieven

Het nieuwe Greenpoint tankstation onderscheidt zich door maar liefst 2 CO2-neutrale dieselsoorten aan te bieden. Zo kan er HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) worden getankt, dit is een fossielvrije diesel op basis van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Het resultaat is een hele zuivere dieselkwaliteit die CO2-neutraal is en ook veel minder fijnstof en stikstof veroorzaakt. HVO diesel is in Haps zowel als HVO100 (=100% HVO) als HVO20 (=20% HVO geblend met diesel) beschikbaar.

Daarnaast is er ook TRAXX Zero, deze EN590 dieselbrandstof reduceert door een efficiëntere verbranding de uitstoot van CO2, fijn stof en stikstof. Alle resterende CO2-emissies worden volledig gecompenseerd middels duurzame energieprojecten waardoor het volledig CO2-neutraal is.

Lees verder website Van Kessel Olie