Green Deal EU legt meer druk op benodigde tank- en laadinfrastructuur

Infrastructuur
Beeld: RAI vereniging

De Europese Commissie wil de Richtlijn alternatieve infrastructuur voor brandstoffen (AFID) in haar Green Deal voor de Europese Unie gaan herzien. De herziening van deze wetgeving vindt de Commissie van groot belang om de Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie voor transport te kunnen behalen.

Onderzoek van de Commissie naar het beleid in de verschillende lidstaten heeft aangetoond dat investeringen in tank- en laadinfrastructuur in de meeste gevallen te wensen overlaat. Investeringen die benodigd zijn hebben echter wel een grote rol gespeeld bij de vaststelling van de CO2-doelstellingen voor 2025 en 2030. Met oog echter op de grotere ambities van de nieuwe Europese Green Deal is de urgentie van een goede laad- en tankinfrastructuur daarmee ook nog hoger geworden.

Het bereiken van een CO2-doelstelling na 2020 hangt sterk af van de beschikbaarheid van infrastructuur voor voertuigen met alternatieve aandrijving. Daarom dringt ACEA er bij de Europese Commissie op aan de herziening van de AFID-Richtlijn te bespoedigen mede ook omdat de processen vaak lang duren.

Position paper ACEA

In haar (Engelstalige) position paper geeft ACEA (download onderaan deze pagina) dan ook 10 belangrijke aanbevelingen voor de herziening van de AFID, die alle gedetailleerd worden toegelicht:

  1. Snelle herziening van de Richtlijn, nog voor de voorziene deadline van 2021;
  2. Stel verplichte doelen aan de infrastructuur per lidstaat die gehandhaafd dienen te worden;
  3. Neem infrastructuur voor alle alternatieve brandstoffen op in investeringsplannen;
  4. Neem alle voertuigsegmenten zoals zware trucks, bussen en touringcars op in de AFID
  5. Garandeer het recht om te ‘stekkeren’;
  6. Vergroot het aantal laadpunten en tankoplossingen voor CO2-arme brandstoffen voor zowel lichte als zware voertuigen;
  7. Creëer een EU-brede infrastructuur;
  8. Verbetering van de gegevenskwaliteit en monitoring op EU-niveau;
  9. Bevorder slim opladen en flexibele prijzen;
  10. Volledige standaardisatie is de eis.

Download: Position paper ACEA AFID mei 2020

Bron: RAI Vereniging