RIWAX investeert in de toekomst en stelt Albert Huizing aan als Sales Manager. Albert Huizing
zal naast de aansturing en begeleiding van het salesteam de verdere groei van het
dealernetwerk voor zijn rekening nemen.

 

Frank Rietberg:“Albert Huizing is zijn hele carrière al actief in de reinigingsbranche en heeft dan ook
een enorme hoeveelheid kennis van de markt opgedaan. Bij zijn voormalige werkgever had hij een
solistische functie en was hij o.a. verantwoordelijk voor de expansie in Oost-Europa. Het gemis aan
collega’s en het aansturen van een sales team waren voor hem reden om zich om te zien naar een
nieuwe uitdaging. .”

“De keuze voor RIWAX is niet zo vreemd, aangezien Albert RIWAX altijd al een fantastisch merk
vond. Frank Rietberg, directeur bij RIWAX, kent Albert al sinds zijn aantreden bij RIWAX in 2006 en
daarmee zijn enorme drive, enthousiasme en netwerk. Vooral de ervaring van Albert met het opzetten
van een dealernetwerk bij DEB Benelux is voor RIWAX zeer interessant, aldus Rietberg. Hij heeft
vormgegeven aan een aanzienlijke groei in marktaandeel en omzet en DEB naar de marktleiders
positie gebracht. Dat is de ambitie van RIWAX Nederland BV ook voor de komende 5 jaar.
Pascal Hamstra is vanaf 1 januari jl. als Operationeel Directeur verantwoordelijk voor alle financiële,
operationele en personele zaken binnen RIWAX Nederland BV en Autowaspark Nijkerk BV en vormt
samen met Albert Huizing en Frank Rietberg het Management Team.

Frank Rietberg blijft als Algemeen Directeur eindverantwoordelijk voor RIWAX Nederland BV en zal de
Corporate Accounts onder zijn hoede houden. Hij zal echter ook samen met zijn Zwitserse collega’s
meer vormgeven aan de exportactiviteiten. Als eerste zullen activiteiten in Duitsland opgestart worden.
RIWAX Nederland is daarmee een Hub voor de noordelijke Europese landen. De basis in Nederland
staat zodat deze activiteiten er zonder problemen bij uitgevoerd kunnen worden,”, aldus Rietberg.

Duaal distributiekanaal
In 2020 heeft RIWAX een aantal strategische wijzigingen doorgevoerd die als basis noodzakelijk zijn
in de snel veranderende markt. De 100% dochterorganisatie van het Zwitserse RIWAX Chemie AG
heeft haar pand in Kampen, van waaruit de eigen distributie plaatsvond, verkocht om de opslag te
outsourcen bij TGN Fritom in Zwolle. Focus is hier het toverwoord! Hierdoor is het mogelijk om klanten
beter, sneller en effectiever te bedienen. Voor 14:00 uur bestelt is de volgende dag geleverd!

Dealers
Daarnaast zijn er aanpassingen geweest om met dealers te kunnen samenwerken. Er zijn in 2020 met
een aantal dealers overeenkomsten gesloten waaronder Altac Yachting en Keulen Automaterialen.
Altac Yahting heeft de exclusiviteit van de RS Nautic line gekregen en is daarmee de partner van
RIWAX voor de watersportbranche. De gezamenlijke inspanningen in particuliere en professionele
markt zullen een aanzienlijke groei laten zien in de komende jaren. De samenwerking met Keulen
Automaterialen laat zien dat de kleinere autobedrijven heel graag RIWAX-producten gebruiken en
daar door de samenwerking met Keulen door overtuigd worden en met de andere producten makkelijk
mee besteld kunnen worden. Daarmee zijn de eerste stappen naar een duaal distributiekanaal gezet
om alle RIWAX-klanten de juiste producten maar vooral de zo bekende service, ondersteuning en
ontzorging te kunnen verlenen.

In 2021 en verder zullen onze adviseurs steeds meer de rol van klantmanager op zich nemen met
ieder zijn eigen specialisme. RIWAX heeft uitsluitend specialisten in dienst maar die werken veelal
regionaal. In de komende jaren zal dat steeds meer een landelijk karakter gaan krijgen. Het
vormgeven aan al die veranderingen zijn Albert Huizing op het lijf geschreven.

Share:

Leave a comment