Een perfecte en stabiele waterkwaliteit is, zoals we allemaal weten, van enorm belang in de carwash en daarom wordt tegenwoordig door de meeste exploitanten van vooral tunnelwasstraten geïnvesteerd in een omgekeerde osmose zuiveringsinstallatie voor de zuivering van leidingwater of grondwater als ingangswater.

Het doel van een omgekeerde osmose installatie is:

om de mineralen uit het water te verwijderen en daarmee de kans op irritante witte vlekken na de spoelbeurt te vermijden,
-om het chemieverbruik te reduceren,
-om de werking van de chemie te verbeteren,
om de elektrische geleidbaarheid van het recyclewater zo laag mogelijk te houden.
De combinatie van RO-water met een hoog waterrecyclingpercentage is echt ideaal, het concentraat(afvalwater) mag trouwens geloosd worden op de kringloop van het recyclewater.

Nadelen van conventionele omgekeerde osmose installaties zijn echter de relatief hoge operationele kosten, zoals het hoge energie- en waterverbruik bij een recovery tussen 50 en 75%. Deze kosten kunnen helemaal oplopen bij tunnelwasstraten die nagenoeg enkel gebruik maken van omgekeerde osmose installaties waarbij het ingangswater uit grondwater bestaat.

Vanwege de actualiteit rondom waterschaarste, duurzaamheid, wet- en regelgeving op het gebied van grondwatergebruik heeft Moor Filtertechniek uit Maasdijk (onderdeel van de Van der Ende Groep) de revolutionaire NEXUS High Performance RO ontwikkeld dat in staat is tot een recovery van wel 95%!
Deze HPRO beschikt over een innovatief hydraulisch ontwerp in combinatie met artificial intelligence (zelflerend) en is volledig door Moor Filtertechniek in eigen huis ontwikkeld.
De HPRO is winnaar van de GreenTech Innovation Award 2020, is uitvoerig getest en heeft zich inmiddels operationeel ruimschoots bewezen.

Werking
Een conventionele RO loost continu afvalwater (concentraat). Dit is niet het geval bij de HPRO. De HPRO recyclet het concentraat en onttrekt er telkens opnieuw water uit.
Dit is mogelijk door met sensoren data te verzamelen en met behulp van e-Meta het optimale moment te bepalen waarop de HPRO het concentraat kan afvoeren naar het riool of, helemaal optimaal, in het recyclewater van de wasstraat.

e-Meta intelligentie
De HPRO-installaties zij voorzien van e-Meta intelligentie. E-Meta is het merk waaronder de Van der Ende Groep zelflerende oplossingen ontwikkelt om apparaten efficiënter te kunnen laten werken. E-Meta wordt toegepast bij ‘smart’ producten die zelflerend zijn, Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale sensoren die data verzamelen. Deze data wordt geanalyseerd en vervolgens ingezet om optimale beslissingen te nemen. Dit heeft tot gevolg dat de HPRO-installaties zelf aanpassend en zelflerend zijn. Voor de gebruiker betekent dit een hoger rendement en daardoor lagere operationele kosten.

nuxus osmose

.

Voordelen HPRO
De HPRO verbruikt minder energie dan een conventionele RO. Uw operationele kosten worden daardoor veel lager. Met deze besparing kunt u de investering in een HPRO (ten opzichte van een normale RO) snel terugverdienen. De HPRO kan voor elke gewenste capaciteit en situatie worden ontworpen en wordt voor elke carwash op maat gemaakt.

Recovery                         tot 95%
Waterbesparing             20-30%
Minder afvalwater         60-75%
Energiebesparing          30%

Meer informatie

salesw@moor.nl               of
0174-515050

Leave a comment