Met ‘full-service’ en ‘rendement-optimalisatie’ als gemeenschappelijke delers, tekenden Letteke van der Kruk, Gerbert Vissers, Rob van Herpen en Jeffrey Brouwer de overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De komende jaren zal De Digitale de content verzorgen voor de ca. 180 aangesloten leden, op onder andere de schermen bij de kassa.

De van oorsprong inkoop georiënteerde Samenwerkingsorganisatie (SWO) de Splinter heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot full service retail organisatie. Het hoofddoel is het realiseren van rendementsverbetering voor
haar leden. In dat kader kiezen zij voor een samenwerking met De Digitale. Zij zullen alle
locaties gaan voorzien van fullHD mediaplayers met spetterende content. Als marktleider op het gebied van digitale menuborden en gebruiksvriendelijke orderkiosken richt De Digitale zich ook op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve formats zoals ‘the stretch’, zoals te zien op de foto hiernaast

Leave a comment