Omdat BOVAG-ondernemers geconfronteerd worden met grote uitdagingen in de energietransitie, op weg naar klimaatneutraal verplaatsen en ondernemen, start BOVAG het platform www.bovagenergie.nl. Met informatie, advies, tools, producten en diensten.

BOVAG-leden staan aan de lat om mee te gaan in de energietransitie. Hoe bedrijven moeten en kunnen omgaan met energie verandert snel.  Hun producten en diensten krijgen een (extra) energiecomponent door de toename van elektrisch vervoer; hun energieverbruik voor de eigen bedrijfsvoering groeit of verandert en het wordt interessant om energie zelf op te wekken en op te slaan of zelfs te verkopen. Daar komt bij dat wet- en regelgeving nieuwe eisen aan sectoren, bedrijven en vervoermiddelen stelt. Denk aan Klimaatakkoord, Corporate Sustainability Due Dilligence (CSDD) en verplichte verslaglegging Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Zero Emissie stadslogistiek.
En tegelijk hebben bedrijven te maken met torenhoge energieprijzen en een vol stroomnet, waardoor terugleveren lastig of onmogelijk is en grootverbruikers de aansluiting wordt ontzegd.

Transitie
Dat alles maakt het ondernemen niet makkelijker. Ondernemers moeten zich bezighouden met zaken waar ze nog nooit eerder mee te maken kregen. Sinds dit jaar is het aantal leden dat BOVAG om hulp vraagt met betrekking tot verduurzaming, stijgende energieprijzen, energiecontracten, laadpaalpleinen en netcongestie, flink toegenomen. En daarom wil BOVAG zijn leden helpen in deze transitie.
Op www.bovagenergie.nl staan diverse tools die helpen bij het maken van zakelijke beslissingen. Denk in eerste instantie aan een tool die helpt met het beantwoorden van de vraag: Hoeveel laadpalen heb ik op welke termijn nodig, en hoe pak ik dat aan?
En het antwoord op de vraag: Hoe vind ik mijn weg in het woud van subsidie-regelingen?

Meer tools zullen volgen.

Concrete producten

Verder hebben leden via BOVAGenergie.nl toegang tot concrete producten en diensten die helpen hun energielasten omlaag te brengen. Bijvoorbeeld een onafhankelijk energie-expert die een energiescan op locatie komt doen of een oplossing voor opslag van zelf opgewekte energie in een lokale batterij. Maar ook onafhankelijk advies inzake subsidie, financiering en verzekeren, hulp bij keuze, installatie en verzekeren zonnepanelen; voordelige aanschaf van LED-verlichting, warmtepanelen en laadpalen; en op termijn een (eigen) ‘energiemarktplaats’ voor BOVAG-leden die gezamenlijk energie opwekken, opslaan en onderling en naar elders distribueren.

Han ten Broeke: “Wat je hier ziet is echt BOVAG 2.0. Wij helpen leden in te spelen op de fluctuerende energieprijzen en de energietransitie te omarmen. We helpen om op energie te besparen, om het stroomnet te balanceren en om energie op te wekken en terug te leveren binnen een eigen ‘energiepool’. Zo blijft het geld binnen de branche en zetten we de eerste stap naar CO2 neutraal ondernemen en het opwekken van voldoende groene energie.”

 

Leave a comment