Zoals eerder aangekondigd verhoogt CoFiZe per 1 januari 2023 de bijdragen die tankstations betalen voor de regeling voor ongedekte milieuschade. Pomphouders met een standaard risico betalen 35 euro per tank per jaar. Voor een verhoogd risico geldt een bijdrage van 225 euro per tank per jaar. 

De hogere bijdragen zijn nodig om de bedrijfskostenstijging van CoFiZe op te vangen als gevolg van de overgang van stichting naar verzekeraar, want Stichting CoFiZe wordt per 1 januari 2023 verzekeringsmaatschappij CoFiZe NV. De Nederlandsche Bank merkt de betreffende regeling sinds kort namelijk aan als een verzekering en naast hogere bedrijfskosten betekent dit dat ook de assurantiebelasting van 21 procent moet worden afgedragen. Concreet houdt dit in dat de premie voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt de premie verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar. Beide bedragen zijn inclusief assurantiebelasting. 

Mocht u een vraag hebben die hier niet tussen staat dan kunt u contact opnemen via 010 452 34 04 of info@cofize.nl

Leave a comment