door Court-Jan Verbeek

In 2030 wordt er minder benzine en diesel getankt dan nu. Uit een nieuw scenario onderzoek van BOVAG blijkt dat de afname ten opzichte van 2011 voor benzineauto’s ongeveer een kwart bedraagt en voor dieselauto’s een derde. Voor LPG-auto’s bedraagt de afname zo’n 65%. Tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit en waterstof fors toe.

Drie scenario’s
De resultaten van het scenario onderzoek werden op 13 april in Utrecht gepresenteerd tijdens het BOVAG
Brandstofdebat. voor dit onderzoek hebben de onderzoekers drie scenario’s uitgewerkt voor zowel personenauto’s als vrachtverkeer. Hierbij is naar eigen zeggen rekening gehouden met alle mogelijke
factoren, zoals de verwachte economische ontwikkelingen van het CPB en het effect daarvan op de omvang van het wagenpark en op kilometrages, ontwikkelingen met betrekking tot elektrisch rijden en
waterstof, en zaken als milieuzones, subsidies, de Europese Green Deal en de visie van autofabrikanten.

Benzine en diesel
Het meest gangbare scenario voorspelt dat er in 2030 door benzineauto’s een kleine 4 miljard liter benzine wordt getankt; een afname van 22% ten opzichte van 2021 toen er nog ruim 5 miljard liter
werd getankt. Voor dieselauto’s komt de teller in 2030 uit op 1,3 miljard liter (personenauto’s en lichte bedrijfswagens). Voor trucks en overige voertuigen wordt rekening gehouden met ongeveer 18 procent minder afzet van diesel in 2030. In 2021 bedroeg deze afzet nog 3,1 miljard liter; volgens het onderzoek zal voor deze categorie dalen naar 2,5 miljard. De totale afname in dieselliters bedraagt zodoende ongeveer een derde. De afzet van LPG zal in 2030 nog 70 miljoen liter bedragen, in
2021 was dat nog bijna 200 miljoen liter. 

Electriciteit en waterstof
Tegelijkertijd zal de vraag naar elektriciteit flink toenemen. De onderzoekers komen op een toename van wel 600 procent. De afzet van waterstof zal in 2030 ten opzichte van 2021 met tienduizenden procenten toe gaan nemen.

Leave a comment