Door Court Jan Verbeek

Tijdens het debat over waterstof werd duidelijk dat ‘elektrisch’ de norm wordt voor personenauto’s. Althans, dit verwacht Peter Soonius, senior programmaleider Mobiliteit & Markt bij Natuur & Milieu. Soonius zei voor waterstof in 2030 voor waterstof alleen mogelijkheden te zien in het zwaar transport en scheepvaart. Hij verwacht dat batterij-elektrisch de norm wordt voor personenvervoer. Als reden hiervoor noemde hij het energieverlies bij de productie van waterstof en het tekort aan duurzame elektriciteit om groene waterstof te maken. Ook ziet hij dat de markt voor personenvervoer zich vooral richting batterij-elektrisch beweegt.

Waterstofinfrastructuur
Jan Paul Kerkhof, eigenaar van onder meer een waterstoftankstation, pleitte ervoor om werk te maken van waterstofinfrastructuur: “Alleen batterij-elektrisch is onmogelijk vanwege een tekort aan netwerkcapaciteit. Het is bij personenvervoer een kwestie van én waterstofelektrisch én batterij-elektrisch.” Alex Kaat, kernteamlid van het H2Platform, vulde aan: “Zolang er niet één brandstof de oplossing vormt, moet je waterstof niet weg doen. Laat ondernemers als Jan Paul experimenteren en behandel ze qua beleid en subsidiering gelijk met EV.”

Ook taxi’s en bussen
Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. gaf aan te verwachten dat batterij-elektrisch de norm wordt voor personenauto’s. Maar ze ziet voor bijvoorbeeld taxi’s en bussen kansen voor waterstof. Los daarvan benadrukte ze dat zolang de laadinfrastructuur voor batterij-elektrisch niet voldoende is, investeren in andere opties zoals waterstof noodzakelijk zijn.

bovah brandstof debat
Toelichting Grafiek

-De in het regeerakkoord gemaakte plannen om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn, kan vertaald worden naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Dit komt  overeen met een laadbehoefte van 7.100 gigawat/uur (GWh) waar 1,7 miljoen laadpunten voor nodig zijn.

-In een prognose voor de benodigde laadinfrastructuur, berekend door APPM, blijkt dat er vanaf 2025 al bijna 550 laadpunten per werkdag moeten worden geïnstalleerd. De aanname is dan dat het toegenomen laadvolume verdeeld wordt over snellaadpunten en normale laadpunten volgens de verhouding 15%-85%. In 2030 is er zelfs een tempo van meer dan 1400 laadpunten per werkdag nodig om aan de vraag te voldoen. Voor publieke laadpalen (met twee laadpunten per paal) betekent dit bijvoorbeeld dat er ongeveer 217 publieke palen per werkdag geplaatst moeten worden in 2030.

-Daarnaast zal er een toename komen in de laadbehoefte van elektrische bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, binnenvaartschepen en light electric vehicles (LEV’s).

-Naast deze ontwikkelingen gaat de mobiliteitstransitie bovendien gepaard met de opkomst van autodelen, zelfrijdende auto’s en innovaties zoals Vehicle-toGrid laden (V2G; met bi- directionele laadpalen) en inductieladen. Aantallen laadpunten per provincie, verdeeld op basis van huidig aantal inwoners en autobezit.

Leave a comment