Bron: BOVAG

De centrale vraag van het BOVAG Brandstofdebat luidt: wat is de koers van de brandstoftransitie? De koers, die willen we graag boven tafel krijgen op 13 april. Want die hebben ondernemers nodig om een plan te maken voor de toekomst van hun bedrijf. Dat geldt niet alleen voor tankstations, maar voor álle ondernemers in de mobiliteitsbranche. Wat zijn de verwachtingen nog van waterstof? En welke rol is er weggelegd voor hernieuwbare brandstoffen? Of zetten we maximaal in op elektrische voertuigen? En hoe (on)verstandig is het om op één paard te wedden? Deze en andere vragen passeren de revue. Ook presenteert BOVAG zijn vernieuwde brandstofvisie.

Het Brandstofdebat bestaat uit drie debatrondes met elk een eigen thema: hernieuwbare brandstoffen, waterstof en EV. Het debat wordt gevoerd door sleutelfiguren in het brandstofvraagstuk: onze overheid, oliemaatschappijen, autofabrikanten, leveranciers én ondernemers. De regie is in handen van energiedeskundige Remco de Boer. Daarnaast spreken Han ten Broeke (voorzitter van BOVAG) en Jasmin Schous (EU-coördinator Duurzame Mobiliteit Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) over onder andere Fit for 55, het Europese maatregelenpakket dat moet zorgen dat in 2030 55% minder emissie wordt uitgestoten dan in 1990. 

De debatrondes en sprekers op een rij:

Debatronde 1: hernieuwbare brandstoffen

Hoe realistisch is lobbyen voor een product dat door de overheid al is weggezet als niet duurzaam? Hebben we deze brandstoffen écht nodig in de transitiefase? Is het voor tankstations rendabel om hierop in te zetten de komende jaren? Als auto’s toch steeds zuiniger worden, dan is dat toch ook op te vangen met hybride voertuigen? Hoe zit dat met de vraag hiernaar? Vier sprekers gaan hierover in debat:

– Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

– Erik Klooster, directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)

– Eric van den Heuvel, directeur Platform Hernieuwbare Brandstoffen 

– Rogier Kuin, manager Public Affairs bij BOVAG

Debatronde 2: Waterstof (H2)

In 2017 en 2019 hebben we vol ingezet op H2 voor mobiliteit, hoe realistisch is dat vijf jaar later nog? Waterstof krijgt veel aandacht maar niet voor vervoer. Gaat het een niche worden of neemt het straks toch een prominente plaats in? Wat doen fabrikanten? Heavy duty, scheepvaart, industrie? Vier sprekers gaan hierover in debat:

– Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

– Jan Paul Kerkhof, eigenaar multi energy tankstation (H2 en ultrasnelladen)

– Peter Soonius, senior programmaleider Mobiliteit & Markt bij Natuur & Milieu

– Alex Kaat, kernteamlid van het H2Platform

Debatronde 3: EV

Hoeveel minder fossiele brandstof wordt in 2030 verkocht en hoeveel EV’s rijden er dan rond? Wat is de impact voor het tankstation, autobedrijf, verhuurbedrijven en andere branches? Hoe realistisch is het om volledig te focussen op de klimaatambities? Wat zijn de gevolgen voor het net? Vier sprekers gaan hierover in debat:

– Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

– Nancy Kabalt, voorzitter van het Formule-E team 

– Rogier Kuin, manager Public Affairs bij BOVAG

– Peter Soonius, senior programmaleider Mobiliteit & Markt bij Natuur & Milieu

Programma en aanmelden

Het inhoudelijke programma duurt van 15.00 – 16.30 uur en aansluitend is een netwerkborrel. Wilt u er bij zijn? Meld u dan aan via de onderstaande button.

Leave a comment