Op 7 april hebben gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels en burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas, het 1ste waterstoftankstation van Limburg geopend. Dit deden zij door samen met de algemeen directeur van Vissers Energy Group, een bedrijfsauto te tanken met waterstof. De provincie steunde dit initiatief eerder ook al middels een brief aan de Europese Unie.

Waterstof versus benzine & diesel
Duurzaam geproduceerde waterstof speelt een belangrijke rol in de Limburgse energietransitie van fossiele brandstoffen, waaronder diesel en benzine, naar schone brandstof. De provincie steunt de komst van toekomstige tankstations in de provincie, welke een locatie krijgen in de buurt van de belangrijkste goederencorridors. Daarnaast richt de provincie zich met ondersteuning op logistieke hubs.

Vanuit landelijk beleid wordt er nadrukkelijk ook gekeken naar de ‘zero emissie stadslogistiek’, waarvan Maastricht een voorbeeld is. In dit laatste programma wordt nadrukkelijk niet alleen gekeken naar tanklocaties, maar ook naar de stimulering van waterstof aangedreven.

Overstap naar waterstof
Maarten van Gaans-Gijbels: “Er zijn verschillende redenen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Zo is het niet alleen goed tegen de uitstoot en goed voor het klimaat; het is op lange termijn ook goedkoper en maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland. De provincie richt haar energiebeleid dan ook niet alleen op zuiniger energiegebruik maar ook op de overstap naar schonere energie. Voor de vervoerders in de provincie betekent dat, dat ze over moeten stappen op elektrisch rijden of waterstoftanken. Limburgse ondernemers laten vandaag zien dat deze overstap ook kansen biedt. Dat ondersteun ik natuurlijk van harte.”

vissers waterstof horst

Logistiek en waterstofaanbieders

Van Gaans-Gijbels wijst er verder op dat vervoerders, zoals bijvoorbeeld taxi’s, pakketbezorgers en overige vervoerders enerzijds en de aanbieders van waterstof anderzijds, niet op elkaar moeten wachten. Door samen te werken en afstemming te zoeken weten aanbieders zeker dat ze vanaf de opening voldoende klanten zullen hebben voor het afnemen van waterstof”

 

Foto: links de heer Vissers van Vissers Energy en rechts Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels

Waterstofgedreven economische regio
Onlangs werd in het Gouvernement aan de Maas al de aftrap gegeven van een project waarin Belgische, Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven, die betrokken willen worden bij de productie, de distributie of de overstap naar waterstof wordt opgeroepen kennis en ervaring te delen in een grensoverschrijdend initiatief (Interreg EMR H2 Booster project). Hierbij gaat het niet alleen om waterstof voor de vervoerssector maar ook om waterstof voor de rest van de economie.

Deltacorridor voor aanvoer waterstof
Belangrijk onderdeel voor de overstap op waterstof, is de komst van de Deltacorridor. Dit is een buizenstelsel vanuit het westen van het land, via Noord Brabant naar Limburgse chemiecluster Chemelot en Duitsland. Door deze buizen kan veilig, snel en goedkoop onder meer schoonopgewekte waterstof naar Limburg worden getransporteerd.

Wat is waterstof (H2) ?

In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, reukloos en niet giftig gas dat lichter is dan lucht. We moeten waterstof wel winnen voor we het kunnen gebruiken, want waterstof komt van nature niet voor als puur gas. Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. In Europa is elektrolyse het meest toegepast. Met deze methode wordt elektriciteit door water gevoerd, waardoor waterstof als gas vrijkomt. Als we elektriciteit gebruiken die met hernieuwbare bronnen is opgewerkt, dan kunnen we groene energie nóg groener maken. In de onderstaande afbeelding is het proces overzichtelijk weergegeven.

vissers waterstof

Leave a comment